Jak úspěšně studovat

 • být v pohodě, soustředit se
 • pokoušet se přemýšlet a vyjadřovat myšlenky přímo v cizím jazyce
 • kromě školního vyučování věnovat jazyku denně alespoň 30 minut, je to lepší, než např. 2 hodiny každý druhý nebo třetí den
 • používat jazyk aktivně - mluvit a psát, ne jen přelétat text očima
 • nahlas (nejlépe s někým dalším) nacvičovat slovíčka a slovní spojení, gramatiku zejména z příkladů (modelových vět) a konverzaci
 • důsledně vést písemnosti tak, aby pomáhaly v učení
 • opravovat chyby jinou barvou, aby vynikly, a při učení se na ně zaměřit
 • při učení si dělat poznámky a značky a vracet se k tomu, co ještě neumím, neztrácet čas s tím, co už znám
 • vyhledávat příležitosti a důvod k uplatnění jazyka mimo školní výuku
 • dopisovat si a při každé příležitosti mluvit s cizinci
 • doučovat méně pokročilé
 • překládat si texty písniček, sledovat cizojazyčné pořady v televizi a rozhlase