Jazykové kurzy pro děti

Motto: ‘‘To, co se naučíš s radostí, naučíš se na celý život!“

Jazykové kurzy pro dětiVýuka angličtiny pro děti předškolního a školního věku má v naší jazykové škole 10letou tradici. S výukou angličtiny dětí v předškolním věku jsme začínali v době, kdy ještě nebyly běžně dostupné výukové materiály a podpora, které existují dnes. Ale už tehdy bylo zřejmé, že děti si chtějí především hrát, aktivně celým tělem prožívat to, co právě dělají a bavit se u toho. K tomu je zapotřebí mít v zásobě spoustu her, činností, písniček, říkanek, rituálů a pohybových aktivit.

V průběhu své učitelské praxe si každý z našich učitelů vytváří, obnovuje a obohacuje jakousi pomyslnou „banku aktivit", ze které potom čerpá.

Vytváříme atmosféru domácí rodiny, kde dítě není stresováno tím, že neví určité vědomosti, ale pomáháme mu tolerancí a osobitým přístupem.

Do kurzů je možné hlásit se kdykoliv v průběhu roku. V našich malých skupinkách se vyučující může plně věnovat individualitě a schopnostem dětí.

Jazykové kurzy angličtiny - předškolní děti (od 4- 6 let):

Využíváme velkého potenciálu dětí a schopnosti nenásilnou formou vstřebávat cizí jazyk v raném věku. Děti si mohou osvojit správný přízvuk, velké množství slovní zásoby. Hodiny jsou pečlivě připravovány, střídají mnoho aktivit (rýmovačky, písničky,hry, dramatizace,poslech), často se uplatňuje metoda TPR – total physical response, kdy děti pohybem, při hře používají cílový jazyk.

 • Výuka trvá 45 min.
 • Skupinka: 4 - max. 6 dětí.
 • Cena: 1.500,-Kč/15 vyuč.h
 • Individální výuka (smluvní cena).

Jazykové kurzy angličtiny - mladší školní děti (od 7-9 let):

S dětmi mladšího školního věku používáme osvědčené učebnice, které děti i jejich rodiče při pomoci v domácí přípravě systematicky vedou ve výuce cizího jazyka, hlavně pomocí obrázků, ale postupně si osvojují i jeho psanou podobu.

Postupně je důraz kladen na jednoduchou konverzaci, rozvoj slovní zásoby, čtení, psaní a gramatická pravidla, avšak vždy s ohledem na věk dítěte.

 • Výuka trvá 45 min.
 • Skupinka: 4 - max. 6 dětí.
 • Cena: 1.500,-Kč/15 vyuč.h
 • Individální výuka (smluvní cena).

Jazykové kurzy angličtiny - starší školní děti (od 10-15 let):

Kurzy upevňují základy ze základní školy a dále je rozvíjejí. Využíváme také materiálů k mezinárodním certifikátům (CYL – Cambridge Young Learners). V tomto věkovém rozmezí se již projevují všechny jazykové dovednosti – listening, speaking, writing, grammar.

V tomto věku mají některé děti problémy s angličtinou, a proto je vhodný individuální přístup ke každému žákovi, který poskytnou jak malé skupinky, tak konkrétní individuální výuka. Možnost konverzačních hodin s rodilou mluvčí (Eva Munk).

 • Výuka trvá 45 min.
 • Skupinka: 4 - max. 6 dětí.
 • Cena: 1.500,-Kč/15 vyuč.h
 • Individální výuka (smluvní cena).

Studenti (15 - 18 let):

Příprava k mezinárodním certifikátům:

 • KET – Key English Test
 • PET - Preliminary English Test
 • FCE – First Certificate in English
 • CAE – Cambridge Advance English
 • Výuka trvá 90 min
 • Skupinka: 4 - max. 6 dětí.
 • Cena: 4.200,-Kč/30 vyuč.h        cena CAE: 4.300,-Kč/30 vyuč.h
 • Individální výuka (smluvní cena).

Dále nabízíme:

 • Konverzační hodiny s rodilou mluvčí (Eva Munk).
 • Doučování – ZŠ, SŠ
 • Příprava na maturitu

 

HALLOWEEN 2016:-)

  

 

 

HALLOWEEN 2014 :-)

 

 

 

 

Přihlaste své děti na jazykový kurz!

Přihlaste své děti na jazykový kurz!

pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná