E-learning

E-learning je populární on-line forma učení jazyků za pomoci informačních technologií. Výhody e-learning jsou možnost zvolit si místo i dobu studia podle vlastní potřeby, výrazná úspora nákladů na vzdělávání, vyškolení velkého počtu osob v krátkém čase, snadná dostupnost kdykoliv a kdekoliv.

Nabízíme konverzaci s rodilou mluvčí Evou Munk formou "Skype".

S touto metodou výuky máme dobré zkušenosti, lze přizpůsobit den a čas lekce.

Smluvní cena.

e-learningPřipravili jsme pro Vás rozřazovací test, na kterém si můžete ověřit Vaši aktuální znalost angličtiny. Přečtěte si jednotlivé situace a pak zakroužkujte správnou odpověď. Test, jehož odpovědi jsou strukturovány od nejlehčích k nejtěžším, by Vám neměl trvat více jak 40 minut. Jeho první část se skládá ze sedmi modelových situací, ve druhé se prověřuje slovní zásoba.

Klíč k testu a hodnocení najdete na konci tohoto testu.

Hodně úspěchů přeje 1.jazyková ÚO !

Ke stažení

Rozřazovací test - 1. část Rozřazovací test - 1. část 276,8 KB 9. května 2011
Rozřazovací test - 2. část Rozřazovací test - 2. část 225,0 KB 9. května 2011